Fundacja Haeredita Sancti Jacobi

Kilka słów o fundacji

Fundacja Haereditas Sancti Iacobi (Dziedzictwo Świętego Jakuba) została utworzona z inicjatywy o. Michała Śliża, przeora klasztoru O.O. Dominikanów w Sandomierzu i zarejestrowana 29 lutego 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000604825). Założeniem tego przedsięwzięcia było utworzenie zespołu osób skupiających się wokół kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, dla których wspólnym celem byłby rozwój tego niezwykłego miejsca, kontynuacja tradycji, renowacja świątyni oraz remonty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego miejsca. Fundator zauważył konieczność wykonania wielu prac restauracyjnych z powodu kilkudziesięcioletniej przerwy w odpowiednim zadbaniu o sakralne obiekty, które, jako jedne z niewielu w Polsce, przetrwały niemalże w całości prawie 800 lat.

KRS do pobrania

Statut do pobrania