Fundacja Haeredita Sancti Jacobi

Działalność fundacji

  • uruchomienie trasy turystycznej po kościele
  • oznakowanie trasy turystycznej w celu ułatwienia poruszania się turystów i pielgrzymów
  • utworzenie punktu informacyjnego dla turystów, koordynującego ruch turystyczny i pielgrzymkowy
  • zorganizowanie kawiarenki „Dominikańskie Smaki” wraz z udostępnieniem tarasu widokowego na sandomierskie Stare Miasto i okolice
  • organizacja corocznego festynu dominikańskiego z okazji odpustu bł. Sadoka i 48 Braci Męczenników
  • zbiórka środków finansowych na renowację najstarszego datowanego dzwonu w Polsce oraz renowację dzwonnicy przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu
  • rozszerzenie wiedzy na temat bogatej historii sandomierskiego klasztoru O.O Dominikanów, sięgającej 1226 roku