Fundacja Haeredita Sancti Jacobi

Planowane działania

  • renowacja dzwonów
  • budowa schodów w dzwonnicy i dostosowanie do ruchu turystycznego
  • zamontowanie instalacji ogrzewania w całym kościele
  • wymiana instalacji elektrycznej
  • wymiana oświetlenia
  • odrestaurowanie kaplicy Matki Bożej
  • odrestaurowanie kaplicy Męczenników
  • odrestaurowanie kaplicy św. Jacka
  • odbudowa zabytkowej części klasztornej (budowa zabytkowej części narożnikowej oraz adaptacja poddasza na pokoje rekolekcyjne)
  • zorganizowania miejsc posiłku i wypoczynku dla turystów i pielgrzymów na terenie przyklasztornego ogrodu